essay


Strategieën voor stedelijke herontwikkeling: de casus Hoogvliet

De Rotterdamse wijk Hoogvliet is een schoolvoorbeeld van een woongebied waar werkloosheid, armoede, criminaliteit en een problematische buurtcohesie in de jaren ’80 hebben geleid tot een gemeentelijke strategie om deze […]