Weer en klimaat vwo 4


Inhoudsopgave

Les 1: Introductie op de stralingsbalans

Maak flipcards van de uitleg. Je flipcards moeten in elk geval deze begrippen bevatten:

 1. endogene processen
 2. exogene processen
 3. massa van de zon ten opzichte van de rest van het zonnestelsel
 4. kernfusie
 5. kortgolvige straling
 6. zichtbaar licht
 7. langgolvige straling

Opfriscursus nodig over dag en nacht?
https://schooltv.nl/video/dag-en-nacht-waarom-is-het-overdag-licht-en-s-nachts-donker

Opfriscursus nodig over de seizoenen?
https://schooltv.nl/video/waarom-is-het-s-zomers-langer-licht-dankzij-de-stand-van-de-aarde/

Verdieping voor bèta-studenten: soorten energie

Maak flipcards van dit kleine stukje extra uitleg. Je flipcards moeten in elk geval deze begrippen bevatten:

 1. definitie van het begrip energie
 2. welke verschillende soorten energie er bestaan
 3. het omzetten van de ene vorm van energie naar de andere

Les 1, deel 2

Maak flipcards van de uitleg. Je flipcards moeten in elk geval deze begrippen bevatten:

 1. de stand van de aardas ten opzichte van de zon in de winter op het noordelijk halfrond
 2. de stand van de aardas ten opzichte van de zon in de zomer op het noordelijk halfrond
 3. de data van de equinoxen en de zonnewendes
 4. de invalshoek van de zon (en de schaduwen) tussen de keerkringen
 5. de invalshoek van de zon (en de schaduwen) op hoge breedte
 6. de concentratie zonne-energie per cm2 bij een grote invalshoek van de zon
 7. de concentratie zonne-energie per cm2 bij een kleine invalshoek van de zon

Verdieping voor bètas (2)

Vul deze tabel verder in door de rekensommetjes te maken:

Plaats op aardeDatumInvalshoek
Enkhuizen, Holland (52 NB)21-1290 – 23,5 – 52 = 14,5o
Enkhuizen, Holland (52 NB)21-690 + 23,5 – 52 = 61,5o
Enkhuizen, Holland (52 NB)21-3
Enkhuizen, Holland (52 NB)21-9
Caïro Egypte, (30 NB)21-6
Durban, Zuid Afrika (30 ZB)21-12
Longyearbyen, Spitsbergen (78 NB)21-3
 Manaus, Brasilië (3 ZB)21-6
Manaus, Brasilië (3 ZB)5-8

Te doen voor les 2

 • Lees nu par 2.1 op pagina 40 van je tekstboek.
 • Maak opdracht 1 op pagina 31 van je werkboek.
 • Les 2 begint met het bespreken van deze opgave, dus zorg dat je daar antwoord op kan geven.

Les 2: stralingsbalans (kortgolvige deel)

Maak flipcards van de uitleg. Je flipcards moeten in elk geval deze begrippen bevatten:

 1. Extinctie (uitdoving)
 2. Reflectie (terugkaatsing)
 3. Absorptie (opname)
 4. Verstrooiing
 5. Troposfeer
 6. Stratosfeer
 7. Ozonlaag
 8. Vermogen in watt
 9. Energie in joules

Lees eventueel par 2.1 nog een keer.
Maak opgave 6 op pagina 32 van je werkboek.

Les 2 deel 2: Stralingsbalans (langgolvige straling)

Maak flipcards van de uitleg. Je flipcards moeten in elk geval deze begrippen bevatten:

 1. Uitstraling
 2. Warmte
 3. Latente energie (condensatiewarmte)
 4. Natuurlijk broeikaseffect
 5. Atmosferische samenstelling
 6. Broeikasgassen
 7. Versterkt broeikaseffect

Voorbereiding op les 3

Lees eventueel par 2.1 nog een keer.
Maak opdrachten 2 en 4 op pagina 31 van je werkboek.

Les 3: Mondiale luchtdrukverschillen

Maak flipcards van de uitleg. Je flipcards moeten in elk geval deze begrippen bevatten:

 1. verdeling van de zonnestraling
 2. albedo
 3. weg door de atmosfeer
 4. verplaatsing van de warmte
 5. convectiecellen
 6. hogedrukgebied
 7. lagedrukgebied
 8. polair hoog
 9. Intertropische Convergentie Zone (ITCZ)
 10. Coriolis-effect

Lees par 2.2
Maak opdracht 1 op pagina 32 van je werkboek

Les 3, deel 2: en atmosferische circulatie en de wet van Buys Ballot

Maak flipcards van de uitleg. Je flipcards moeten in elk geval deze begrippen bevatten:

 1. de wet van Buys-Ballot
 2. isobaren / isolijnen
 3. hadleycel
 4. ferellcel
 5. polaire cel
 6. noordoostpassaat
 7. zuidoostpassaat
 8. westerlies / westenwinden
 9. polaire oostenwinden
 10. driehoekshandel

Voorbereiding op les 4

Lees evt par 2.2 nog een keer.
Maak opdracht 2 en 6 op pagina 32 van je werkboek.

Les 4, Thermohaliene circulatie

Maak flipcards van de uitleg. Je flipcards moeten in elk geval deze begrippen bevatten:

 1. Saliniteit
 2. warme zeestroom
 3. koude zeestroom
 4. diepwater formaties
 5. opwellingen / coastal upwelling
 6. verdampingsgraad
 7. dichtheid / soortelijk gewicht
 8. westwinddrift
 9. ijstijd
 10. glaciaal

Voorbereiding op les 5

Lees evt par 2.2 nog een keer.
Maak opdracht 3,4 en 5 op pagina 33 van je werkboek.

Lees evt par 2.2 nog een keer.
Maak opdracht 2 en 6 op pagina 32 van je werkboek.

Les 5, ENSO, El Niño Southern Oscillation

Maak flipcards van de uitleg. Je flipcards moeten in elk geval deze begrippen bevatten:

 1. ENSO
 2. Southern Oscillation / Zuidelijke Oscillatie
 3. El Niño
 4. La Niña
 5. ENSO-index
 6. Weer in Chili normaal
 7. Weer in Australië normaal
 8. Weer in Chili El Niño
 9. Weer Australië El Niño
 10. IOD / Indian Ocean Dipole