Weer en klimaat havo 4


Inhoudsopgave

Les 1: Mondiale luchtdrukverschillen en atmosferische circulatie (1)

Maak flipcards van de uitleg. Je flipcards moeten in elk geval deze begrippen bevatten:

 1. verdeling van de zonnestraling
 2. albedo
 3. weg door de atmosfeer
 4. verplaatsing van de warmte
 5. convectiecellen
 6. hogedrukgebied
 7. lagedrukgebied
 8. polair hoog
 9. Intertropische Convergentie Zone (ITCZ)
 10. Coriolis-effect

Les 1, deel 2: atmosferische circulatie (2) en de wet van Buys Ballot

Maak flipcards van de uitleg. Je flipcards moeten in elk geval deze begrippen bevatten:

 1. de wet van Buys-Ballot
 2. isobaren / isolijnen
 3. hadleycel
 4. ferellcel
 5. polaire cel
 6. noordoostpassaat
 7. zuidoostpassaat
 8. westerlies / westenwinden
 9. polaire oostenwinden
 10. driehoekshandel

Lees nu par 2.1 op pagina 38 van je tekstboek.

Maak opdracht 3 op pagina 33 van je werkboek.

Les 2 begint met het bespreken van deze drie vragen, dus zorg dat je daar antwoord op kan geven.

Les 2, Zeestromingen

Maak flipcards van de uitleg. Je flipcards moeten in elk geval deze begrippen bevatten:

 1. warme zeestroom
 2. koude zeestroom
 3. opwellingen / coastal upwelling
 4. koudwaterwoestijnen

Lees par 2.1 en 2.2

Maak 2.1 opdracht 6
Maak 2.2 opdracht 3 en 6

Les 4, Endogene processen in het Middellandse Zeegebied

Maak flipcards van de uitleg. Je flipcards moeten in elk geval deze begrippen bevatten:

 1. endogeen
 2. exogeen
 3. stratificatie / gestratificeerd
 4. dichtheid / soortelijk gewicht / massa per volume-eenheid
 5. platentektoniek
 6. continentale plaat
 7. oceanische plaat
 8. graniet
 9. basalt
 10. convergentie
 11. divergentie
 12. transforme breuk
 13. magnitude schaal / Schaal van Richter
 14. midoceanische rug
 15. subductie
 16. aardbeving
 17. breukgebergte
 18. horst
 19. slenk
 20. plooiingsgebergte
 21. Pangea
 22. Tethys-oceaan

Les 4, Deel 2: Endogene processen in het Middellandse Zeegebied deel 2

Maak flipcards van de uitleg. Je flipcards moeten in elk geval deze begrippen bevatten:

 1. stratovulkaan
 2. schildvulkaan
 3. hotspot
 4. caldera
 5. explosief vulkanisme
 6. effusief vulkanisme
 7. viscositeit / taaiheid / stroperigheid
 8. gasgehalte
 9. magma
 10. lava