Lessenserie Brazilië


Theorie

Lesmaterialen

Les 1: Foto’s Brazilië bij mental image

Les 1: De wereld van Boudewijk Büch: Recife

Les 2: PBS Eons over Banded Iron Formations

Les 2: Schooltv over het ontstaan van Aardolie

Les 4: Lençóis Maranhenses, woestijn duinen en zoetwatermeertjes

Les 4: De Pantanal

Les 10: Artikel ruimtelijke ongelijkheid geografie.nl

Les 10: Tegenlicht documentaire Carácas, de informele stad

Les 11: Zoombare stippenkaart van de Braziliaanse etniciteiten

In snap het niet

Deze lessenserie over Brazilië behandelt de lesstof die hoort bij het HAVO eindexamendomein D, Ontwikkelingsland. Alle te behandelen lesstof uit de examensyllabus komt aan de orde. Je kunt deze lessenserie zelfstandig volgen. In principe is deze lessenserie methode-onafhankelijk; dat wil zeggen dat deze lessenserie niet direct gekoppeld is aan een aardrijkskundemethode van een uitgeverij zoals De Geo of BuiteNLand. Het is wel sterk aangeraden om deze theorie- en werkboeken erbij te gebruiken.

De handigste werkwijze is dat je van te voren even uitzoekt waar in jouw lesmethode de behandelde begrippen terug zijn te lezen. Je kunt dan het best eerst even dat onderdeel doorlezen zodat je weet waar de les over zal gaan.

Elke videoles begint met een overzicht van de behandelde stof uit de examensyllabus en een overzicht van de leerdoelen.

Deze worden dan telkens behandeld. Ik streef ernaar om de uitleg videos niet langer te maken dan 30 minuten.

Als je de lesstof gelezen hebt, en de uitlegvideo hebt bekeken, kun je bij ‘lesmiddelen’ eventuele opdrachten terugvinden die in de videos aan bod komen. Als er in de video naar zo’n opdracht verwezen wordt, zet de video dan even stil, doe die opdracht direct en controleer je antwoord. Op die manier wordt de behandelde theorie beter opgenomen in je herstens, en hoef je later minder lang te studeren.

Na elke les is het aangeraden om de belangrijkste zaken even kort en bondig samen te vatten. Op die manier herhaal je de behandelde stof nog een keer, waardoor je in de toekomst weer minder tijd kwijt bent met het herhalen van de leerstof.

Tot slot raad ik je aan om, als je een aardrijkskundemethode zoals de Geo of BuiteNLand gebruikt bij deze lessenserie ook nog een aantal relevante opdrachten bij deze lesstof te oefenen, zodat je de behandelde lesstof nog een keer daadwerkelijk gebruikt.

De juiste volgorde voor het gebruik van deze lessenserie is dus:

  1. Even opzoeken waar de behandelde feiten, begrippen, algemene regels en geografische vaardigheden in jouw lesmethode worden beschreven.
  2. Deze theorie in je lesmethode doorlezen.
  3. De video kijken, en eventuele opdrachtjes maken.
  4. De video en de lesstof kort en bondig samenvatten.
  5. Eventuele methode-opgaven maken die bij de behandelde theorie horen.

Succes met het gebruiken van deze ‘flipped classroom’ lessenserie!