Test met de barometers


De barometers voor Fujitsu worden opgeroepen door middel van een gestyled iframe woordoor het lijkt alsof de barometers plaatjes zijn die in de pagina thuishoren.

De basis iframe tag ziet er als volgt uit:

<iframe src="http://test.hoentie.nl/fujitsu/iframe.php" width="400" height="270" scrolling="no"></iframe>

en geeft de totale likert schaal voor alle cases in de datamatrix (zie voorbeeld 1).

De api kan voor elk voorkomen van een variabele waar het woord ‘Rapportcijfer’ in zit (let op! Hoofdletter!) een aparte barometer prouceren, door deze als ‘allavg’ in de iframe mee te sturen (zie voorbeeld 2):

<iframe src="http://test.hoentie.nl/fujitsu/iframe.php?allavg=Rapportcijfer voor werk/prive balans" width="400" height="270" scrolling="no"></iframe>

Behalve de standaard afmetingen van 400 x 250 pixels voor de barometers (en dus 400 x 270 pixels voor het iframe) is de barometer tot op zekere hoogte schaalbaar door de variabelen ‘width’ en ‘height’ mee te sturen. Houd er dan wel rekening mee dat het iframe 20 pixels groter moet zijn dan de barometer in verband met het linkje onder de barometer! Dit is tevens een truc voor als u de link niet wilt weergeven: u maakt gewoon de iframe kleiner en knipt zodoende de link uit de viewport (zie voorbeeld 3).

Tevens is het van belang om zich te realiseren dat lange variabele namen veel ruimte innemen en dus niet passen in hele kleine barometers!

<iframe src="http://test.hoentie.nl/fujitsu/iframe.php?allavg=Rapportcijfer voor werk/prive balans&width=300&height=170" width="300" height="170" scrolling="no"></iframe>

Via de overlay is het mogelijk om de verschillende rapportcijfers en de likertschaal uit te splitsen naar specifieke (groepen) gebruikers.
Het is ook mogelijk om een dergelijke barometer direct te benaderen door de variabelen type en cat mee te sturen.
De variabele type correspondeert met de juiste groep soort die bij cat wordt gespecificeerd (zie voorbeeld 4 en 5).

<iframe src="http://test.hoentie.nl/fujitsu/iframe.php?type=Type werk&cat=Mensen in loondienst" width="400" height="270" scrolling="no"></iframe>

<iframe src="http://test.hoentie.nl/fujitsu/iframe.php?type=Type werk&cat=Mensen in loondienst&allavg=Rapportcijfer voor werk/prive balans" width="400" height="270" scrolling="no"></iframe>

Op dezelfde manier zijn de individuele cases zichtbaar (zie voorbeeld 6):

<iframe src="http://test.hoentie.nl/fujitsu/iframe.php?type=Case&cat=2" width="400" height="270" scrolling="no"></iframe>

voorbeeld 1:

voorbeeld 2:

voorbeeld 3:

voorbeeld 4:

voorbeeld 5:

voorbeeld 6: